Δε συμφώνησα ποτέ

Σε όλα αυτά που με τρώνε
Μέσα κι έξω μου βαθιά
Άκουσέ το να το ξέρεις
Δε συμφώνησα ποτέ

Στα μαστίγια, στις προσταγές
Σε όσες μου βάλανε αλυσίδες
Δε συμφώνησα ποτέ
Κι όμως τις φοράω

Θα έρθουν κι άλλα χειρότερα
Σύννεφα μαύρα κι άπιαστα
Θα με τυλίξουν στην καταιγίδα
Μαζί της δε συμφώνησα ποτέ

Με τα κρύα μάτια σου
Και τα λόγια που κρατάς για σένα
Το μέλλον που αρνήθηκες να ζήσουμε
Δε συμφώνησα ποτέ

Στα μεγάλα αποδείχτηκα μικρός
Κι ας ήμουν στα μικρά μεγάλος
Με τα κακά μονάχα που μ’ επισκέφτηκαν
Δε συμφώνησα ποτέ